Fallskjermhopping som rehabilitering

Kan fallskjermhopping hjelpe personer som har et usunt forhold til casinoer og spilleautomater?

 

En ny studie viser at ekstremsportsentusiaster har nokså mye til felles med gamblere og spilleavhengige. Ved første øyekast virker det ikke nødvendigvis som at gamblere som sitter på casinoer dagen lang har mye til felles med fallskjermhoppere, men ifølge ny forskning fra Universitetet i Bergen kan de som driver med ekstremsport være like avhengig av spenning og adrenalin som hva spilleavhengige gamblere er (les mer om spilleavhengighet og spill på nett her).

Mens gamblere som stadig øker innsatsen og satser større mengder penger på casino til slutt kan pådra seg økonomisk ruin, viser studien at ekstremsportsutøvere har en noe sunnere livsstil. En gruppe forskere fra Universitetet i Bergen sitt psykologiske fakultet stilte spørsmålet hvorvidt spilleavhengige kunne bli stimulert til å forsøke en sunnere form for avhengighet.

En sped begynnelse

Det hele startet med en liten oppgave hvor en professor spurte en gruppe studenter om de kunne sammenligne gamblere sin oppførsel med en annen gruppe mennesker som også utviser avhengighetstrekk. Professoren hadde allerede inngående kunnskap om personligheten til gamblere som spiller på casino, både online og på landbaserte casinoer i f.eks. Las Vegas, gjennom sitt arbeid med en doktorgrad om spilleavhengighet. I løpet av doktorgraden sin skapte han et enormt databibliotek som samlet impulsene og den adrenalinsøkende oppførselen til spilleavhengige.

Gruppen med studenter valgte ekstremsport fra en liste av forslag til grupper mennesker man kunne sammenligne med spilleavhengige, og sendte deretter et spørreskjema til alle fallskjerm-klubbene i Norge.

Likhetstrekk

Studentene tenkte at de som hopper i fallskjerm er adrenalinsøkende individer, på samme måte som gamblere. Det som allikevel gjør fallskjermhoppere ekstra interessante, er at de ofte er sunne mennesker, uten en diagnose og uten å bli oppfattet som syke på noen som helst måte, hverken av psykologer eller samfunnet forøvrig. Det viser seg at fallskjermhopperne scoret mer ekstremt enn hva gamblere gjorde på alle delene av spørreundersøkelsen.

Resultatene av spørreundersøkelsen var såpass interessante at gruppen bestemte seg for å gjøre om den lille oppgaven til en vitenskapelig artikkel og forsøke å få den publisert.

Et av deres største funn var at ekstreme poeng i oppførsel som f.eks. impulsivitet eller adrenalinsøking ikke nødvendigvis trenger å være negativt eller å bli satt i sammenheng med en diagnose som f.eks. spilleavhengighet. Det kan like gjerne være knyttet til sunnere fritidsaktiviteter, som f.eks. ekstremsport.

Et sunnere alternativ?

Etter å ha jobbet med denne artikkelen mener denne gruppen forskere at spilleavhengighet og gamblere kan få deres adrenalinsøkende oppførsel oppfylt uten å risikere helse og økonomisk ruin. Både gamblere og ekstremsportsutøvere viser en sterk lidenskap for intense stimuli. Fallskjermhoppere får dette ved hjelp av intense og korte ekstreme opplevelser, mens gamblere får den samme følelsen utløst av å risikere større og større summer penger.

Ulikheter

Allikevel viste det seg at de to gruppene mennesker var svært forskjellige på visse områder. Fallskjermhoppere søker opplevelsen av intense stimuli ved hjelp av nye opplevelser, mens gamblere er mer låst inn i en rutine. Fallskjermhoppere hopper eksempelvis ikke flere timer, hver dag, på samme måte som gamblere sitter og spiller på spilleautomater hele dagen lang. Dette faktum kan også føre til at fallskjermhoppere får en enda mer ekstrem følelse av adrenalin, nettopp fordi de gjennomfører den ekstreme aktiviteten sjeldnere og mer intenst.

Pga. disse funnene har forskerne, og personer som jobber i organisasjoner som ønsker å hjelpe spilleavhengige, spekulert i om spilleavhengige kan bruke ekstremsport som en form for rehabilitering, eller som en erstatning for gamblingen. Det faktum at ekstremsport blir opplevd som mer ekstremt for dets utøvere, enn hva gambling blir av spilleavhengige, tyder på at ekstremsport er en sterkere opplevelse, og dermed enklere kan erstatte spilleavhengighet, ifølge forskerne.